BLAST MAGAZINE : ความเป็นมาของอัลบั่ม พรายอินสเปช
with No Comments

ฉัตรมงคล อินสว่างผู้เขียนเนื้อร้องและทำนองเพลง “เพียงเธอจับมือฉัน”, “ลมหายใจ” และเนื้อร้อง (บทกวี) เพลง “เพื่อนของเธอ” ในอัลบั่มพรายอินสเปช ได้ให้สัมภาษณ์..