หนังสือเชิญพระดำรัสรับสั่งทรงขอบใจ จากสำนักพระราชวัง พระบรมมหาราชวัง
with No Comments

ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้รับหนังสือเชิญพระดำรัสรับสั่งทรงขอบใจ โดยพระประสงค์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี จากการที่…..