รูปแห่งลมหายใจ . . .

with No Comments
ผลงานชุด รูปแห่งลมหายใจ ฉัตรมงคล อินสว่าง
ประติมากรรม

. . .​ . . . . . . . . . . . . . .

“ทันใดนั้น . . .

ลมหายใจ ก็ค่อยๆ ปรากฏรูปขึ้น

ภายในเรือนร่าง ที่เป็นดังอาภรณ์

ห่มคลุมไว้ซึ่ง รูปทรงแห่งชีวิต

ที่ค่อยๆ แปรเปลี่ยนรูปไป

ตามรูปแห่งลมหายใจ . . .”

. . .​ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ฉัตรมงคล อินสว่าง