นิทรรศการศิลปะ The Signature หรืออัตลักษณ์ของศิลปิน

เป็นนิทรรศการที่รวบรวมเอางานประติมากรรมขนาดต่างๆ มาจัดแสดงเพี่อ เผยให้เห็นถึงความสามารถของศิลปิน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นใหเ้กิดแรงขับเคลื่อนทางศิลปะในภาพรวม โดยในงานนี้ ผลงานประติมากรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ได้รับการคัดเลือกให้จัดแสดงในนิทรรศการ ร่วมกับศิลปินชั้นเยี่ยม จากการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ รวมไปถึงศิลปินร่วมสมัยมืออาชีพที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ ได้รับการเก็บสะสมผลงานจากนักสะสมและพิพิธภัณฑ์ในปัจจุบัน นิทรรศการโดยคิวเรเตอร์คนสำคัญแห่งริเวอร์ซิตี้ คณุชาญชัย ศิริวิทยเจริญ แห่ง Pagoda Art ผู้ตั้งใจในการทํางานให้สนุกเสมือนเป็นงานสังสรรค์ของคนศิลปะมารวมตัวกัน นิทรรศการ The Signature จัดแสดงตั้งแต่ วันที่ 11 – 31 ตุล าคม 2562 ที่ RCB Artery ชั้น 1 ณ River City Bangkok

_____________________________________________

_____________________________________________

ขอขอบคุณ RCB Artery Gallery, River City Bangkok.

  • นิทรรศการ The Signature หรืออัตลักษณ์ของศิลปิน
  • จัดแสดงผลงาน ประติมากรรม
  • ศิลปินรับเชิญเข้าร่วมแสดง ฉัตรมงคล อินสว่าง
  • จัดแสดง ณ RCB Artery, Rivercity, Bangkok.