นิทรรศการศิลปะ The Signature 3 @River City Bangkok

นิทรรศการศิลปะ The Signature 3 @River City Bangkok จัดแสดงผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม โดยศิลปินที่มีผลงานโดดเด่นและสนใจของนักสะสมในปัจจุบันโดยการคัดเลือกผลงานโดยคุณชาญชัย ศิริวิทยเจริญ ผู้ก่อตั้ง Pagoda Art ซึ่งผลงานประติมากรรมและงานวาดเส้นของ ฉัตรมงคล อินสว่าง จำนวนหนึ่งได้รับการคัดเลือกร่วมแสดงผลงานกับเพื่อนศิลปิน โดยผลงานจะจัดแสดง ณ ROOM 183 ชั้น 1 ริเวอร์ซิตี้ กรุงเทพฯ

______________________________________________

______________________________________________

  • นิทรรศการ The Signature 3
  • จัดแสดงผลงาน จิตรกรรมและประติมากรรม
  • ศิลปินรับเชิญ ฉัตรมงคล อินสว่าง
  • คิวเรเตอร์ ชาญชัย ศิริวิทยเจริญ
  • จัดแสดง ณ RCB Artery, Rivercity, Bangkok.