ผลงานจิตรกรรมและวาดเส้นของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง

  • Artist Chatmongkol Insawang
  • Name Change of body #5/14
  • Technique Japanese ink on Paper
  • Year 2014, Size 79 x 41 cm.