พระพักตร์ของพระพุทธรูปและรัชกาลที่ 9 ผลงานของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง การปั้นพระพักตร์พระพุทธรูปจากเค้าโครงพระพักตร์ของในหลวงรัชกาลที่ 9

  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม พระพักตร์ของพระพุทธรูปและรัชกาลที่ 9
  • เทคนิค การปั้นรูปพระพักตร์จากสัดส่วนกายวิภาค
  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม https://cinsawang.com/thai-buddha-image/