นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50 : การแสดงผลงานประติมากรรมที่ได้รับรางวัลสนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทย ของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50 ประจำปี 2547 จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า กรุงเทพฯ : The National Gallery, Bangkok.

  • การแสดงผลงานศิลปะ นิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 50
  • รางวัลสนับสนุนอันดับสอง ธนาคารกรุงไทย ประเภทประติมากรรม
  • จัดแสดง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป ถนนเจ้าฟ้า : The National Gallery
  • ปี พ.ศ. 2547
  • ประติมากรรมร่วมสมัย https://cinsawang.com/chatmongkol-insawangs-sculpture-art/