สื่อสิ่งพิมพ์ภาพผลงาน : สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 51 สื่อสิ่งพิมพ์ภาพ ผลงานประติมากรรมของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ที่เป็นส่วนหนึ่งของผลงานที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดง ในการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 51 ประเภทประติมากรรม

  • Publication's Name สูจิบัตรการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่ 50
  • Author หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • Imprint Bangkok : Amarin Printing and Publishing
  • Year 2548
  • Chatmongkol Insawang's Art Works https://cinsawang.com