รูปต้นแบบของ องค์พระประธาน ผลงานการสร้างพระพุทธรูของศิลปิน ฉัตรมงคล อินสว่าง ณ วัดโพธิ์งาม ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โครงการจัดสร้างพระประธานในพื้นที่ห่างไกล โดยการดำเนินการของวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

  • ผลงานพุทธปฎิมากรรม องค์พระประธานวัดโพธิ์งาม
  • เทคนิค การปั้น-หล่อโลหะสำริด-ปิดทองคำบริสุทธิ์
  • สถานที่ตั้ง ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย
  • ผลงานพุทธปฏิมากรรม https://cinsawang.com/thai-buddha-image/