ฉัตรมงคล อินสว่าง มอบผลงานเข้ารับการประมูลเพื่อน้อง มูลนิธิเด็กโสสะฯ

with No Comments

ฉัตรมงคล อินสว่าง มอบผลงานเข้ารับการประมูลในงาน “งานศิลป์ I SEE YOU เพื่อน้องมูลนิธิเด็กโสสะฯ” : โดยนำรายได้ทั้งหมด 100% มอบให้มูลนิธิเด็กโสสะฯ จัดโดย River City Bangkok และ Pagoda Art Club เพื่อหารายได้ช่วยเหลือ เด็กที่ขาดบิดามารดา และญาติมิตร

“เมื่อศิลปะแต่งแต้มความหมายของความเป็นมนุษย์ด้วยการให้”

ฉัตรมงคล

_________________________________________

“Dhama’s Existence of Figure #14” (Sold), Japan Ink on Paper, 55 x 77 cm.

(Private Collection)